ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting Swim to Fight Cancer aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waarmee wij de ANBI status hebben verkregen. Dit levert fiscaal voordeel op: Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en Stichting Swim to Fight Cancer hoeft over donaties geen schenkingsrecht te betalen. Dat betekent dat alle donaties nog effectiever besteed kunnen worden. Het RSIN van Stichting Swim to Fight Cancer is 853991248.Ook Stichting Fight cancer heeft de ANBI status. 

De financiële verslaglegging van Swim to Fight Cancer 's-Hertogenbosch 2014 is hier te downloaden.
De financiële verslaglegging van Swim to Fight Cancer 's-Hertogenbosch 2015 is hier te downloaden.
De financiële verslaglegging van Swim to Fight Cancer 's-Hertogenbosch 2016 is hier te downloaden.
De financiële verslaglegging van Swim to Fight Cancer 's-Hertogenbosch 2017 is hier te downloaden.

Het bestuurslidmaatschap van de Stichting Swim to Fight Cancer is een onbezoldigde functie.