Financiën

Doelstelling

Bij uiteenlopende doelgroepen aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van kanker. Een zo groot mogelijk deel van de opbrengsten (na aftrek van gemaakte kosten voor het organiseren van het event) van Swim to Fight Cancer 's-Hertogenbosch komen ten goede aan de stichting Fight cancer. Ons doel is een beweging te creëren tegen kanker onder met name jongvolwassenen. Ons doel is een beweging te creëren tegen kanker door in actie te komen.

Transparantie

Het bestuur van de stichting Swim to Fight Cancer 's-Hertogenbosch heeft goed nagedacht over een aantal kritische succesfactoren voor het welslagen van het idee. Belangrijk uitgangspunt is dat we zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze deelnemers, donateurs, sponsoren en de kankerpatiënten. 

Met 'transparantie' bedoelen we met name dat de totale opbrengst van Swim to Fight Cancer ten goede komen aan de stichting Fight cancer, op de volgende wijze: 

Swim to Fight Cancer | editie ’s-Hertogenbosch kent twee geldstromen, gekoppeld aan twee bankrekeningen:

  1. Inschrijfgelden en sponsorgelden uit de zakelijke markt, deze worden gebruikt voor de organisatie van het Event en eventuele opstartkosten voor het komend jaar;
  2. Donatiegelden, deze komen met aftrek van de transactiekosten ten goede aan de Stichting Fight cancer.

Na afloop van het evenement wordt het totale bedrag van de donaties openbaar gemaakt.

ANBI

Stichting Swim to Fight Cancer 's-Hertogenbosch is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn de donaties aan Stichting Swim to Fight Cancer en donaties door Stichting Swim to Fight Cancer vrijgesteld van schenkbelasting. De donaties komen dus via de stichting Swim to Fight Cancer, zonder heffing van schenkbelasting, volledig ten goede aan Stichting Fight cancer. Donateurs kunnen ook gebruik maken van belastingvoordelen met betrekking tot de gedane giften aan Stichting Swim to Fight Cancer. Particuliere donateurs van een ANBI kunnen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook voor ondernemingen is het mogelijk om hun giften onder voorwaarden af te trekken van de vennootschapsbelasting.

Het RSIN van Stichting Swim to Fight Cancer 's-Hertogenbosch is 853991248.
Het bestuurslidmaatschap van de Stichting Swim to Fight Cancer 's-Hertogenbosch is een onbezoldigde functie. 

Cijfers

De financiële verslaglegging van Swim to Fight Cancer 's-Hertogenbosch 2014 is hier te downloaden.

De financiële verslaglegging van Swim to Fight Cancer 's-Hertogenbosch 2015 is
hier te downloaden.

De financiële verslaglegging van Swim to Fight Cancer 's-Hertogenbosch 2016 is 
hier te downloaden.

De financiële verslaglegging van Swim to Fight Cancer 's-Hertogenbosch 2017 is hier te downloaden.