Nieuws

Swim en Bossche Water Week

De laatste dagen zijn er enkele berichten verschenen over de Bossche Water Week en de tegenvallende financiële resultaten daarvan. Als organisatie van Swim to Fight Cancer 073 vinden we dat natuurlijk heel vervelend. Echter staat onze organisatie los van de Bossche Water Week.

Stichting Swim to Fight Cancer is een zelfstandige stichting met eigen financiële geldstromen, onafhankelijk van de Bossche Waterweek. Het bedrag dat door zwemmers aan donaties is opgehaald, dit jaar weer meer dan een half miljoen euro, komt na aftrek van de transactiekosten geheel ten goede aan Stichting Fight Cancer en daarmee aan onderzoek.

De kosten van de organisatie worden met name gedekt door sponsoring vanuit het bedrijfsleven en inschrijfgelden van de deelnemers. Er zijn dit jaar extra kosten gemaakt doordat de waterkwaliteit werd afgekeurd en we de Swim moesten verplaatsen naar de IJzeren Man in Vught. Maar van Claeren Risicobeheersers, die het evenement verzekerden, kregen we onlangs het goede nieuws dat die extra kosten volledig vergoed worden. De voorbereidingen van de volgende editie in 2019 zijn in volle gang.
23-11-2017