Veiligheid en gezondheid

Het water in de Singelgracht en de Dommel is geen officieel zwemwater. Waterschap de Dommel en Waterschap Aa en Maas spannen zich dagelijks in om het water rondom ’s-Hertogenbosch zo schoon mogelijk te houden. Voor Swim to Fight Cancer doen Waterschap de Dommel en Waterschap Aa en Maas er alles aan om de waterkwaliteit te optimaliseren, maar kunnen geen invloed uitoefenen op de uiteindelijke kwaliteit. Zij doen intensieve metingen van het water. In samenwerking met de gemeente verwijderen zij extra drijvend en niet drijvend vuil en andere obstakels uit het water. Er wordt dus altijd in verantwoord water gezwommen. 

Indien de waterkwaliteit op 17 september 2017 een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid (bijvoorbeeld door riooloverstorten na zeer hevige weersomstandigheden), behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details.