Veel gestelde vragen

Heb je een vraag over Swim to Fight Cancer?
Bekijk dan eerst of je hieronder je antwoord kunt vinden. Lukt dit niet, dan ontvangen we je vragen graag per mail.

Vragen over de website

Hoe kan ik aan al mijn familie en vrienden een bericht sturen waardoor ze eenvoudig aan mij kunnen doneren?
Stuur een mail, een Facebook bericht of een Tweet uit met de link van je persoonlijke pagina (dat is normaalgesproken www.denbosch.swimtofightcancer.nl/voornaamachternaam). Als mensen op die pagina, onder jouw foto en motivatie op de knop 'doneer' drukken, dan doneren ze aan jou.

Donatie doen, maar pas later betalen. Kan dat?
Als je een donatie doet als bedrijf zijnde, boven de € 100,-, dan kun je inderdaad een factuur ontvangen die je dan binnen 14 dagen dient te betalen. Ga hiervoor naar de donatiepagina, zodra je € 100,- of meer en een bedrijfsnaam ingevuld hebt dan komt de mogelijkheid (onder iDeal) factuur tevoorschijn. Klik daarop en geef aan dat je later wilt betalen. 

Ik heb aan de verkeerde persoon gedoneerd. Wat nu?
Let goed op dat tijdens het doneren via het donatieformulier de persoon aan wie je wilt doneren ook NAAST HET formulier staat. Als er verkeerd wordt gedoneerd, kunnen wij dat NIET oplossen.

Kan ik ook mobiel inschrijven, betalen en/of doneren
Ja, we hebben een mobiele website. Die kun je ook gebruiken om je in te schrijven en te doneren, mits je een mobiele app van je bank hebt geïnstalleerd die dit ondersteunt.

Kan ik ook vanuit het buitenland betalen?
Nee, de betalingssystemen van deze website ondersteunen dat niet. Als je wil doneren vanuit het buitenland, neem dan even contact met ons op, dan maken we het in orde.

 

Overig

Wie kan er deelnemen aan Swim to Fight Cancer?
Een deelnemer is minimaal 15 jaar, mag niet zwanger zijn en mag geen gezondheidsproblemen hebben. Tevens is een deelnemer minimaal in het bezit van de zwemdiploma’s A en B. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd dit te verklaren. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en behoeven de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger. Zij moeten daarom een door een ouder/verzorger ondertekende vrijwaringsverklaring inleveren op de dag van de Swim. Deze is hier te downloaden. Kids kunnen ook meedoen in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar met de Kids Swim!

Mogen de bedrijven achter businessteams acties op touw zetten om donatiegeld binnen te halen?
Ja natuurlijk! We omarmen alle initiatieven die geld opleveren voor het goede doel. We vernemen als organisatie echter graag van tevoren welke acties worden ondernomen. Dan kunnen we er namelijk op anticiperen en houden we het overzicht. De stichting Swim to Fight Cancer is echter in geen geval verantwoordelijk voor acties die door derden op touw worden gezet.

Is er een aparte Swim voor kinderen? 
Ja. Ook dit jaar wordt bij de editie 's-Hertogenbosch een apart traject voor kinderen van 8 t/m 14 jaar. Zij zwemmen een gedeelte van het traject. Kijk hier voor meer informatie.

Ik heb gezien/gelezen dat het inschrijfgeld € 75,- was, maar nu staat er € 90,-?
Dat klopt. De early duck inschrijvingen tot en met 31 mei betaalden € 75,-. Vanaf 1 juni is het inschrijfgeld € 90,- voor individuele deelnemers geworden (vanaf 15 jaar). 

Wat is de waterkwaliteit van het water tijdens Swim to Fight Cancer?
Het water in de Singelgracht en de Dommel is geen officieel zwemwater. Waterschap de Dommel en Waterschap Aa en Maas spannen zich dagelijks in om het water rondom ’s-Hertogenbosch zo schoon mogelijk te houden, maar kunnen geen invloed uitoefenen op de uiteindelijke kwaliteit. Omdat de Waterschappen ons initiatief bijzonder sympathiek vinden, zullen ze de komende tijd bij uitzondering de waterkwaliteit van het parcours van Swim to Fight Cancer meten en uiteindelijk een advies geven voor het evenement op zondag 17 september.

Wie controleert de waterkwaliteit van de Swim to Fight Cancer 2017?
Voor de Swim to Fight Cancer doen onze partners Waterschap de Dommel en Waterschap Aa en Maas er alles aan om de waterkwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen, maar kunnen geen invloed uitoefenen op de uiteindelijke kwaliteit. Zij doen intensieve controles van het water. In samenwerking met de gemeente wordt extra drijvend en niet drijvend vuil en andere obstakels uit het water gehaald.

Wat doet de organisatie als de metingen een negatief resultaat opleveren?
Indien de waterkwaliteit op 17 september 2017 een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid (bijvoorbeeld door zeer hevige weersomstandigheden), behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details.

Met hoeveel deelnemers houden jullie rekening bij de Swim to Fight Cancer 2017?
Bij de tweede editie in 2015 zwommen zo'n 700 deelnemers mee. We streven ernaar om dit aantal minimaal te evenaren en houden rekening met maximaal 1.000 deelnemers. Het bestuur van de stichting Swim to Fight Cancer behoudt zich het recht voor om dit aantal aan te passen.

Wat adviseert de organisatie ten aanzien van het zwemmen met of zonder wetsuit?
We raden sterk aan om voor je eigen veiligheid een full wetsuit (armen en benen bedekkend) en waterschoenen te gebruiken, zeker als de temperatuur onder de 20 graden is. Het zwemmen met een wetsuit levert naast extra warmte ook drijfvermogen op. Als de watertemperatuur lager dan 18 graden is, dan is een wetsuit zelfs verplicht.

Zeker voor niet getrainde zwemmers is het raadzaam dit advies op te volgen. Bovendien raden wij deze laatste categorie deelnemers aan om in dit zwempak te trainen. Houd de website in de gaten voor advies.

Verrekenen jullie het tijdvoordeel van het zwemmen in wetsuit?
Nee. We adviseren deelnemers wel om te zwemmen met een wetsuit. Overigens is Swim to Fight Cancer geen officiële wedstrijd, hoewel iedere deelnemer wel na afloop een tijdsregistratie ontvangt. Je moet hiervoor wel de finish-boog aantikken!

Hoe organiseren jullie de mogelijkheden tot het omkleden en douchen?
Zowel business teams als individuele deelnemers, Kids en begeleiders kunnen zich omkleden in de registratielocatie. Ze ontvangen hierover ruim van tevoren meer informatie. Hier kunnen zij hun spullen in een bewaakte ruimte achterlaten. Bij de finish is er de mogelijkheid om (weliswaar met koud water) te douchen. Hier worden ook de badjassen, slippers en handdoeken uitgedeeld. 

Hoe houden jullie het inschrijfgeld en de donaties gescheiden?
Het inschrijfgeld en de donaties houden wij strikt gescheiden doordat wij werken met twee verschillende rekeningen. Op de ene rekening komen inschrijfgeld en eventuele sponsorgelden binnen, op de andere rekening de donaties. De donaties komen 100% ten goede van Stichting Fight cancer (na aftrek van eventuele transactiekosten). Na afloop van het event wordt de eerste stand doorgegeven. Eind september wordt het definitieve totale donatiebedrag openbaar gemaakt en overgemaakt aan de stichting Fight cancer. 

Hoe wordt gezondheid en veiligheid in en op het water bewaakt?

Dankzij de inzet van partijen zoals Brandweer, gemeente, Bossche Reddings Brigade, het Rode Kruis, de Dommelbaarzen etc., zijn wij op het water voorzien van gediplomeerde EHBO-ers, lifeguards, duikers, ervaren zwembegeleiders en security-boten.