Privacy statement stichting Swim to Fight Cancer

Wij willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens

Wij van stichting Swim to Fight Cancer zijn afhankelijk van je bijdrage bij het verwezenlijken van onze doelen: minder kanker en meer genezing voor kankerpatiënten. Of je dit nu doet door deelname aan de Swim, een donatie, sponsoring of vrijwilligerswerk: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie. Om een wederzijds vertrouwen tussen jou en Stichting Swim to Fight Cancer te scheppen willen we je graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

Stichting Swim to Fight Cancer is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen

Voor het werven van fondsen voor onderzoek naar kanker zijn wij onder meer afhankelijk van onze deelnemers aan de Swim, sponsoren, donateurs, Fighters (actievoerders) en vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij het inschrijven voor deelname aan de Swim in ’s-Hertogenbosch wordt o.a. je naam, eventueel ook bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en rekeningnummer verwerkt, dit geldt ook indien je een donatie doet aan stichting Swim to Fight Cancer. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van je deelname of donatie, en het bevestigen hiervan aan jou. Als je vrijwilliger bent voor stichting Swim to Fight Cancer of als jij je op andere wijze inzet voor stichting Swim to Fight Cancer, verzamelen wij ook je gegevens ten behoeve van onze administratie.

Ook als je gebruik maakt van onze diensten kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt met een van onze medewerkers per e-mail of telefoon, of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. In dit geval verwerken we o.a. je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Daarnaast kunnen wij je gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het aanmaken van je online deelnemerspagina. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor stichting Swim to Fight Cancer. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij je persoonlijke interesses.

Ons Privacy Statement heeft betrekking op stichting Swim to Fight Cancer en de door ons beheerde website

Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door stichting Swim to Fight Cancer en de door stichting Swim to Fight Cancer beheerde website. Dit Privacy Statement hoort bij onze website zoals aangegeven op: https://denbosch.swimtofightcancer.nl/disclaimer

We gebruiken je persoonsgegevens voor het behalen van onze missie

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor  je deelname aan de Swim als ook het verwerken van donaties. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor je deelname aan de Swim; het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

-   Je deelname aan de Swim kunnen realiseren en je kunnen voorzien van de benodigde informatie rondom je deelname.
-   Je donatie kunnen verwerken en beheren.
-   Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je inzet als deelnemer, sponsor, donateur of vrijwilliger.
-   Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken.
-   Je kunnen informeren t.b.v. je vrijwilligerswerk.
-   Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
-   Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
-   De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze backoffice en onze website.
-   Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.
-   Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren.
-   Nieuwe donateurs, deelnemers en vrijwilligers kunnen werven.
-   Eventuele geschillen kunnen behandelen.
-   Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Om je te kunnen informeren over nieuwe campagnes en je te kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken gebruikt stichting Swim to Fight Cancer het e-mailadres van haar donateurs tevens om je te bereiken via social media kanalen, bijvoorbeeld Facebook. Dit doen we alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je e-mailadres. Wil je dit niet, dan kan je dit altijd bij ons aangeven en je uitschrijven.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

Stichting Swim to Fight Cancer verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens

1.    Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.

2.    Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door stichting Swim to Fight Cancer van je gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van je gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan je kant.

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door stichting Swim to Fight Cancer in algemene zin, zowel bij stichting Swim to Fight Cancer als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we je identiteit niet kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als je een donatie hebt gedaan kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In al onze nieuwsbrieven hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Op elk gewenst moment kun je een e-mail sturen naar info@denbosch.swimtofightcancer.nl of bellen naar (073) 6901504 om je uit te schrijven.

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Cookie Statement

Stichting Swim to Fight Cancer gebruikt cookies op haar website. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor jou gemakkelijker maken, de kwaliteit van onze website testen, je gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

·  Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

·  Analytische cookies worden door KWF gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website(s) te kunnen testen en te optimaliseren.

·  Advertising cookies maken het mogelijk om jou bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien.

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die jij bekijkt, of je bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?

Functionele cookies worden na je bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. Je zult ze dus zelf moeten verwijderen. Je kunt je Cookie instellingen ten alle tijden zelf aanpassen.

Vragen

Heb jij vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Fight omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan:

Stichting Swim to Fight Cancer, Keizerstraat 12 | 5211 HG | ‘s-Hertogenbosch.
Je kan je vragen natuurlijk ook per e-mail sturen:
info@denbosch.swimtofightcancer.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.